top of page

BALE EĞİTİMİ

Başarılı bir geleceğe ilk adım...
T.C Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 1996’dan beri eğitim veren Kalamış Sanat Merkezi'nde bale eğitimi Royal Academy of Dance ve Vaganova (Rus) sistemleri doğrultusunda yapılmaktadır. Okulun eğitim kadrosu konservatuar mezunu ve Royal Academy of Dance'a kayıtlı, hocalık diploması almış öğretmenler ve çocuklarla iyi bir diyalog kurabilen ve onların her türlü sorunuyla ilgilenen uzman kişilerden oluşmaktadır. Deneyimli öğretmenlerin verdiği bale eğitimi, üstün bir sanat zevki geliştirmenin dışında çocuğun sosyal ve fiziksel gelişimine de büyük katkıda bulunmaktadır. Bale derslerinin piyano eşliğinde yapılması, öğrencinin müzikal açıdan gelişmesini sağlamaktadır.
Öğrenciler Kalamış Bale Okulu Klasik Bale eğitim programına 4 yaşından itibaren başvurabilirler. Entelektüel ve fiziksel açıdan uygun bulunduğu takdirde 3 yaşında da programa özel statü ile öğrenci alınabilir. Bale eğitimi 3-6 yaş grubuna yönelik baleye giriş dersleri ve 7 yaş üstü için akademik bale eğitimi şeklinde olup, başarılı öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diploma verilmektedir. Yeni başlayanlar fiziksel uygunluğu incelendikten sonra, daha önce bale yapmış öğrenciler ise seviyesi tespit edildikten sonra uygun sınıflara kabul edilirler. Derslerde klasik balenin yanı sıra seviyeye göre tarihi danslar, karakter dansları, repertuar, çağdaş dans, solfej ve ritm çalışması, pointe, bale tarihi, sahne uygulaması ve anatomi gibi ders içerikleri öğretilir.

Bale Kursu Bale Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığınca Onaylı Müfredatımız
•    Hazırlık Dönemi (Yuva, Bale Başlangıç Ve Hazırlık Sınıfları)
•    Temel Eğitim Programı
•    İleri Devre Eğitim Programı
bölümlerinden oluşmaktadır. Programda başarılı olan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı diploma verilir. Bale ders saatleri yeni başlayanlar için 2 saatle başlayıp sınıf büyüdükçe artmaktadır. 

PROGRAMIN AMACI
•    Öğrencinin doğru bir bale eğitimi almasını sağlamak,
•    Bale eğitimi ile öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak,
•    Öğrencilerin sanatsal yeteneklerine yön vermek,
•    Öğrencinin bale sanatının yanısıra diğer sanat dallarını da tanımasını ve sevmesini sağlamak, iyi bir sanatsever olmalarına olanak tanımak,
•    Müzikaliteyi, ritm ve dans duygusunu kuvvetlendirmek.
Tüm öğrencilerimizin iyi bir temel eğitim alması en önemli hedeflerimiz arasındadır. Sağlam bir temel, baleyi meslek olarak seçecek çocuklarımızın ileride dansçı ve öğretmen olarak kariyer edinmelerini kolaylaştıracak, baleyi hobi olarak seçen öğrencilerimizin ise bale sanatını sevmesini, iyi birer seyirci ve dinleyici olmalarını sağlayacaktır.
Kalamış Bale Okulunda eğitim gören öğrencilere Royal Academy of Dance/İngiliz Kraliyet Dans Akademisi (RAD) www.rad.org.uk  programları doğrultusunda da eğitim verilir. Royal Academy of Dance  tüm dünyada 85’in üzerinde ülkede uygulanan, yaygınlaşmış, öğrencilerin yaşına ve bedenine uygun ders içeriği olan uluslararası bir eğitim müfredatı ve sistemidir. Her yaştan ve seviyeden bale öğrencilerini teşvik etmek ve cesaretlendirmek amacıyla tüm dünyada geçerliliği olan bir sınav sistemi sunmaktadır. İsteyen öğrencilerin Royal Academy of Dance'ın açtığı sınav programlarından (graded ve vocational/profesyonel müfredatlardan) yararlanmaları sağlanır. Başarılı olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı diplomanın yanısıra uluslararası geçerliliği olan Royal Academy of Dance Sertifika/Diplomaları ve madalyalarını alırlar. 
Kalamış Bale Okulunda,  tüm öğrencilerimizin iyi bir temel eğitim alması en önemli hedeflerimiz arasındadır. Sağlam bir temel, öğrencilerimizin ileride dansçı ve öğretmen olarak kariyer edinmelerini kolaylaştıracak, bale sanatını sevmelerini, iyi birer seyirci ve dinleyici olmalarını sağlayacaktır.

DERS İÇERİKLERİ (SEVİYEYE GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR)
•    Klasik Bale
•    Tarihi Danslar
•    Karakter Dansları
•    Repertuar Dansları
•    Çağdaş Dans
•    Solfej ve Ritm Çalışması
•    Pointe
•    Bale Tarihi
•    Sahne Uygulaması
POİNTE'IN HAZIRLANMASI

1.Önce kurdelelerin uçları bir çakmak yardımı ile yakılır
(aynı işlemi 4 kurdelenin her 2 ucu için 8 kere tekrarlamanız gerekir)
2.Pointe ayakkabısının ucu katlanarak kurdelelerin dikileceği yer saptanır.
3.Kurdeleler Pointe ayakkabısının önüne doğru hafif bir açı ile dikilir.
4.Lastikler ayağı sıkıca kavrayacak şekilde Pointe ayakkabısının arkasına dikilir.
5.Pointe ayakkabısı giyilmeye hazırdır.

Dersden önce ön hazırlık:

1.Pointe ayakkabısını evde giyerek yürümek (parmak ucunda değil -rise’da)
ayakkabının ayağın şeklini almasını sağlar.
2.Dersden önce tüm parmaklara yara bantı takılması parmakların yara olmasını engeller.

Pointe'ın ömrünü uzatmak için bilgiler:

1.Dersden sonra eve gidince pointe ayakkabısını bale çantanızdan
çıkararak havalandırın ve kurutun.
Nem ayakkabının kısa sürede yumuşamasına neden olur.
2.Ayakkabıları sağ/sol değiştirerek kullanılın.

Pointe Hazırlık
Pointe Hazırlık
Pointe Hazırlık
Bale Point
Pointe Hazırlık
Bale Point

BALE TOPUZU

Klasik bale dansın en gelişmiş, en estetik formlarından biridir. Motivasyon, öğrencinin yaptığı işin çevresi tarafından önemsenmesi ve yüreklendirilmesi, derslere girmeden önce hazırlanmasına yardım edilmesi, bale gösterilerine götürülmesi bu zor ve uzun eğitim sürecini başarıyla tamamlaması için büyük önem taşır. Derslere zamanında gelinmesi, girmeden önce saçların düzgün bir topuz yapılması, bale çalışma giysilerinin düzenli olması öğrencinin kendine olan güvenini ve konsantrasyonunu arttırır.
Düzgün bir topuz yapmak için: sıkı bir saç lastiği ile saçları at kuyruğu yaptıktan sonra saç rengi saç filesi, bol toka ve firkete kullanarak topuzu tamamlayınız (topuz yaparken renkli fileler, süslü tokalar kullanmayınız). Videoda kolay topuz yapma tekniğini görebilirsiniz.

bottom of page